Standpunten

Zoeken

Betaalbaarheid en woonlastenondersteuning

Huren moet betaalbaar zijn voor elke portemonnee. Wij zijn voorstander van één fiscaal stelsel van woonlastenondersteuning voor huurders en particuliere huiseigenaren. Alleen wie dat nodig heeft, krijgt woonlastenondersteuning.

Lees verder

De kwaliteit van de woning moet bepalend zijn voor de huurprijs, niet het inkomen van de bewoner(s).

Wij willen dat de prijs van een woning gekoppeld is aan de kwaliteit ervan in plaats van aan het inkomen van de bewoner. Daartoe is het belangrijk om een woningwaarderingsstelsel overeind te houden dat objectief is.

Lees verder

Europa voor huurders

Het verkiezingsprogramma 2014 geeft de huurders in Nederland hoop.

Lees verder

Gemeente en zeggenschap van huurders.

Ongeacht de wijze waarop de huursector wordt ingericht vinden we het belangrijk dat huurders voldoende zeggenschap hebben en een volwaardige wettelijke overlegpartner zijn van hun gemeente en hun verhuurder.

Lees verder

Keuzevrijheid voor allen

Wij zijn voorstander van een vrije keuze voor woonconsumenten. Mensen kunnen allerlei redenen hebben om te kiezen voor koop of huur, goedkoop of duur, groot of klein. De overheid zorgt voor voldoende aanbod.

Lees verder

Recht en zekerheid

De wetten met betrekking tot het huren van woonruimte dienen rechtszekerheid en goede bescherming te bieden.

Lees verder

Sociale verhuurders

Ongeacht de wijze waarop de huursector wordt ingericht vinden we het belangrijk dat huurders voldoende zeggenschap hebben en een volwaardige wettelijke overlegpartner zijn van hun gemeente en hun verhuurder.

Lees verder

Voldoende, goede huurwoningen voor elke portemonnee

De sociale woningmarkt moet niet beperkt worden tot woningen onder de 142 punten van het Woning Waarderingsstelsel. M.a.w. niet alleen kleine en slecht geïsoleerde woningen voor mensen met een laag inkomen. En geen onbetaalbare huurprijzen voor mensen die een inkomen hoger dan 34.000 euro.

Lees verder