Keuzevrijheid voor allen

Wij zijn voorstander van een vrije keuze voor woonconsumenten. Mensen kunnen allerlei redenen hebben om te kiezen voor koop of huur, goedkoop of duur, groot of klein. De overheid zorgt voor voldoende aanbod.


Verhuurdersheffing of investeringsagenda

De Werkgroep Huurders van de PvdA ondersteunt de intentie van de regering om de woningmarkt weer van het slot te halen maar meent dat een andere aanpak veel effectiever zal zijn.

Alle seinen staan op rood

Onder Rutte II zitten de huurders in de hoek waar de hardste klappen vallen. In schaarstegebieden neemt het aantal goedkope en betaalbare woningen in schrikbarend tempo af en schieten de huurprijzen van geliberaliseerde huurwoningen door alle denkbare plafonds. Gemengde wijken dreigen te verdwijnen. Mensen met een laag inkomen maken bijna geen kans meer op een woning en mensen met een iets hoger inkomen kunnen niet meer sparen voor een koopwoning vanwege de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Deze huurders worden klemgezet en uitgemolken, zodat corporaties de verhuurdersheffing kunnen ophoesten.

Investeer

Veel beter is het om af te zien van die heffing en de corporaties te dwingen om hun vermogen te investeren in het energiezuiniger maken van de bestaande woonvoorraad. Dat is goed voor de werkgelegenheid, bespaart uitkeringen en levert het rijk belastinggeld op. Het helpt bovendien om woonlasten betaalbaar te houden voor mensen met een laag inkomen, die nu vaak in de slechtst geïsoleerde huizen wonen en die steeds meer moeite hebben om de energierekening te voldoen.

Het verbouwen van bestaande woongebouwen en kantoren ten behoeve van een- en tweepersoonshuishoudens, biedt dezelfde voordelen voor arbeidsmarkt en schatkist en helpt om de woningmarkt open te breken.