Recht en zekerheid

De wetten met betrekking tot het huren van woonruimte dienen rechtszekerheid en goede bescherming te bieden.

Tijdelijke huren

Huurders zijn niet gebaat bij het plan om tijdelijke huurcontracten voor vijf jaar in te voeren waarna je afhankelijk van je inkomen met je hele gezin op straat gezet kunt worden. We leven in Nederland anno 2013 in een low trust samenleving. Mensen houden zoveel als mogelijk hun geld op zak zodat ze ook in mindere tijden voor zichzelf kunnen zorgen. Er is te weinig werk voor iedereen en wát er is, is vaak los of tijdelijk van aard. En dan zou de overheid gaan knagen aan een van de meest elementaire mensenrechten: het recht op een veilig en zeker dak boven je hoofd?

 

*datum*

Antikraak

Zowel in het regeerakkoord als in het woonakkoord komt nergens de positie van antikraak huurders terug. Gezien het stilliggen van de bouw- en woningmarkt lijken steeds meer antikraak situaties evenwel op permanente bewoning, terwijl gelijktijdig de huurdersrechten beperkt zijn. Ten opzichte van de reguliere woningmarkt ontstaat daarnaast een scheefheid in prijzen. Vaak hebben oorspronkelijke bewoners bovendien hun woningen al moeten verlaten in verband met een project, terwijl dit is uitgesteld. Aan het huisvesten van antikraak moeten daarom strengere eisen (huurdersrechten en wanneer wel/niet) worden gesteld