Europa voor huurders

Het verkiezingsprogramma 2014 geeft de huurders in Nederland hoop.

Het concept-verkiezingsprogramma 2014 is uit en tot onze grote vreugde staat er een passage waar huurders blij mee kunnen zijn:

“Lidstaten moeten zelf kunnen beslissen welke (semi-)publieke voorzieningen zij organiseren. Daar waar Europese marktregels te weinig ruimte bied een voor nationale publieke belangen, worden deze aangepast. Dat Europese regels belemmeren dat we in Nederland ook sociale huisvesting voor mensen met een middeninkomen beschikbaar stellen, is onaanvaardbaar.

Zo herkennen we de PvdA weer: als een partij die staat voor gemengde wijken en een brede sociale huursector.