Voldoende, goede huurwoningen voor elke portemonnee

De sociale woningmarkt moet niet beperkt worden tot woningen onder de 142 punten van het Woning Waarderingsstelsel. M.a.w. niet alleen kleine en slecht geïsoleerde woningen voor mensen met een laag inkomen. En geen onbetaalbare huurprijzen voor mensen die een inkomen hoger dan 34.000 euro.

De Werkgroep Huurders van de PvdA wil dat de prijs van een woning gekoppeld is aan de kwaliteit ervan in plaats van aan het inkomen van de bewoner.

Mensen moeten vrij en onbezwaard mogen kiezen tussen huur en koop; en tussen groot en duur of klein en goedkoop.

Nodig zijn: voldoende woningen voor elke portemonnee, één fiscaal stelsel van woonlasten­ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben; en voldoende zeggenschap voor huurders.