lid

Robert Zijtsel

Robert Zijtsel

Over Robert Zijtsel

0182599715r.zijtsel@wxs.nl

Robert Zijtsel (63) uit Gouda is ondersteuner van huurders(organisaties) met de nadruk op de juridische kanten van de positie van de huurder. Hij is betrokken geweest bij de oprichting van de Nederlandse Woonbond, was daar bestuurslid en is thans lid van de Verenigingsraad. Hij is 15 jaar lid geweest van de Huurcommissie arrondissement Den Haag en Rotterdam. Op dit moment is hij voorzitter van de Geschillencommissie Wonen Zuid Holland Zuid waar o.a. de corporatie Woonbron deel van uit maakt. Bij een vijftal corporaties is hij op voordracht van huurders lid en voorzitter geweest van Raden van Commissarissen en heeft recent een corporatie weer op poten kunnen zetten als Directeur/Bestuurder a.i. (onbezoldigd)