13 oktober 2015

Vluchtelingen

vluchtelingen

De werkgroep Huurders heeft samen met Sander Terphuis een verklaring opgesteld waarin zij haar standpunt ten aanzien van de vluchtelingenopvang geeft.