17 december 2014

Nieuwsbrief 12

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over:
Rapport parlementaire enquêtecommissie;
Herziening woningwet;
Samenwerking met Bond Precaire Woonvormen;
Wettelijk verbod op antikraak;
Congres in januari;
Woonlastenonderzoek provincie Drenthe.

Huurders van de PvdA Nieuwsbrief 12