Door Anita Engbers op 19 juni 2014

Brief aan Jacques Monasch

Dag Jacques en overige geadresseerden,

Bijgevoegd parool 17-6-2014een artikel uit het Parool. De Werkgroep Huurders van de PvdA verzoekt om hier kamervragen over te stellen.

Blijkens het artikel in het Parool van 17 juni jongstleden wil Ymere in Amsterdam de rechten van huurders aantasten. Ymere probeert voor elkaar te krijgen, dat het opknappen van woningen reden wordt om mensen het huis uit te zetten en te dwingen tot doorstroming naar een duurdere huurwoning. Dit mag geen gemeengoed worden.

Ter toelichting: een verhuurder mag een huurovereenkomst opzeggen als hij de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Als een verhuurder een woning wil slopen en vervangen door nieuwbouw dan valt dat onder deze juridische opzeggingsgrond. Dat geldt (nog) niet voor het opknappen van een woning. Maar Ymere probeert dus de wet zo te buigen dat ook het opknappen van een woning reden wordt om de huur op te zeggen.

Ymere geeft expliciet aan, dat het de bedoeling is dat de getroffenen verhuizen naar een duurdere huurwoning en dat de verhuurder hierdoor meer inkomsten uit huur genereert. De opbrengst is nodig voor de renovatie. De Werkgroep Huurders van de PvdA vindt, dat als een corporatie huisuitzettingen/huuropzeggingen nodig heeft om voldoende middelen in kas te krijgen voor het onderhoud van het woningbezit, dat het dan hoog tijd is dat de minister de bedrijfsvoering tegen het licht houdt en nagaat of er misschien een aanwijzing nodig is.

Ymere geeft ook aan, dat de op te knappen woningen in het centrum van Amsterdam daarna uit de sociale voorraad gehaald worden. Alweer een stap op weg naar verdere segregatie van het wonen.

Met vriendelijke groet,
Anita Engbers
Voorzitter Werkgroep Huurders

Anita Engbers

Anita Engbers

Anita Engbers is de voorzitter van de werkgroep. Verder is zij actief als adviseur. Zij heeft een eigen blog:www.anitaengbers.nl

Meer over Anita Engbers