Anita Engbers

voorzitter

Anita Engbers is de voorzitter van de werkgroep. Verder is zij actief als adviseur. Zij heeft een eigen blog:www.anitaengbers.nl

Nieuwsbrief 32

door Anita Engbers op 20 september 2017

In deze nieuwsbrief Huurders van de PvdA Nieuwsbrief 32 aandacht voor schimmel in Haagse huizen, wooncoöperatie in Den Haag, voorzieningenwijzer in Drenthe, schuldvrij, wet doorstroming/ tijdelijke huurcontracten

lees verder »

Nieuwsbrief 30-1

door Anita Engbers op 29 maart 2017

De titel is veelzeggend genoeg “Hoe nu verder”. Huurders van de PvdA nieuwsbrief 30-1

lees verder »

nieuwsbrief29

door Anita Engbers op 13 januari 2017

In deze nieuwsbrief nieuws over onze amendementen op het concept verkiezingsprogramma Huurders van de PvdA nieuwsbrief 29

lees verder »

Nieuwsbrief 28

door Anita Engbers op 15 november 2016

In huurders-van-de-pvda-nieuwsbrief-28 deze nieuwsbrief laten we zien wat wij in het concept verkiezingsprogramma missen.

lees verder »

nieuwsbrief 27

door Anita Engbers op 23 september 2016

In deze nieuwsbrief: Kinderen van arme huurders; Onze agenda voor de toekomst; Marc Calon over de rijksbegroting voor 2017. Huurders van de PvdA nieuwsbrief 27

lees verder »

Nieuwsbrief 26-1

door Anita Engbers op 28 juni 2016

In deze nieuwsbrief Huurders van de PvdA nieuwsbrief 26-1 Onze waarden van het wonen als reactie op de visie op de volkshuisvesting opgesteld door een werkgroep van de PvdA. 2. Alles flex 3. Uitslag enquête gehouden op de ledendag van de PvdA  

lees verder »

Nieuwsbrief 15

door Anita Engbers op 25 maart 2015

De nieuwsbrief die u via de onderstaande link kan downloaden gaat o.a. over de herziening van het belastingstelsel, behoud van de sociale voorraad woningen en het wethouderssocialisme in Diemen. Huurders van de PvdA nieuwsbrief 15

lees verder »

Reactie op voorstel Wet tijdelijke huur

door Anita Engbers op 24 oktober 2014

De Ministers Blok en Opstelten houden via internet een consultatieronde over hun voorstel om het voor verhuurders makkelijker te maken om tijdelijk te verhuren en om op te zeggen. Huurders van de PvdA over Wet tijdelijke huur

lees verder »

Nieuwsbrief 11, werkgroep Huurders

door Anita Engbers op 7 september 2014

Huurders van de PvdA Nieuwsbrief 11 met de onderwerpen: Parlementaire enquête en herziening woningwet; Terugblik en wensen voor de toekomst; Cursus volkshuisvesting samen met JS; Bericht uit Haarlem

lees verder »

Brief aan Jacques Monasch

door Anita Engbers op 19 juni 2014

Dag Jacques en overige geadresseerden, Bijgevoegd parool 17-6-2014een artikel uit het Parool. De Werkgroep Huurders van de PvdA verzoekt om hier kamervragen over te stellen. Blijkens het artikel in het Parool van 17 juni jongstleden wil Ymere in Amsterdam de rechten van huurders aantasten. Ymere probeert voor elkaar te krijgen, dat het opknappen van woningen

lees verder »